Folders

folders, แฟ้ม, พิมพ์แฟ้มกระดาษ, รับผลิตแฟ้ม (Folder) ทุกประเภท ทุกขนาด แฟ้ม (Folder) เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะ เป็นกระดาษมีพับซองเป็นกระเป๋าเพื่อใส่ใบแทรก โดยส่วนมากทำขนาดที่ใหญ่กว่ากระดาษ A4 เล็กน้อยเพื่อให้ใส่กระดาษใบแทรก A4 เช่นใบเสนอราคา, ใบโฆษณาสินค้าเป็นต้น หากแต่ปัจจุบันมีเทคนิคมากมายในการผลิต แฟ้ม (Folder) ทั้งสามารถ บรรจุ เอกสาร CD Presentation และนามบัตร ไว้ด้วยกัน ทั้งนี่เพื่อความสะดวกสบายของ ผู้ส่งสารและผู้รับสารในการจัดเก็บอีกด้วย งานพิมพ์แฟ้มสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายทางหนึ่ง สามารถบรรจุภาพหรืองานพิมพ์สินค้าและบริการ หากออกแบบให้สวยงามดูแปลกตา ย่อมนำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร สินค้า และบริการนั้นๆ

ลูกค้าท่านใดสนใจสั่งสินค้า สอบถามราคา หรือต้องการขอใบเสนอราคาสามารถติดต่อได้
Mobile : 085-9581862
LINE ID : jscreation
E-mail : jscreation.co.ltd@gmail.com
ชมผลงานอื่นๆ ผ่าน Facebook : http://www.facebook.com/jscreation.co.ltd
ดูผลงานเพิ่มเติมครับ