jscreation.co.,ltd. © สงวนลิขสิทธิ์ 2013

   
     Call 24 Hours : 085-9581862
Tap To Call

J-Flag, เจแฟก (ธงญี่ปุ่น)   arrow

J-Flag, ธงญี่ปุ่น (เจแฟก) คือ อุปกรณ์โชว์แสดงฉากสินค้าที่นิยมมากในปัจจุบัน ใช้ตกแต่งได้ทุกโอกาส แพร่หลายทุกพื้นที่ มีจุดเด่นเรื่องความสวยงาม เคลื่อนย้ายสะดวกสบาย  J-Flag, ธงญี่ปุ่น (เจแฟก) โครงเป็นเหล็กทำสี มีแขนด้านบน ด้านล่าง แขนด้านล่างสามารถเลื่อนปรับระดับได้ ฐานมีให้เลือกหลายแบบ เช่น ฐานกลม ฐานสี่เหลี่ยม ฐานสี่เหลี่ยมเสริมปูน ตัวฐานแยกจากกันกับโครงเสา ชิ้นงานผลิตจากไวนิวเกรดคุณภาพ พิมพ์ลายตามแบบ สามารถเลือก J-Flag, ธงญี่ปุ่น (เจแฟก) ได้ตามความชอบ งบประมาณและพื้นที่หน้างาน ตามตัวอย่างด้านล่างนี้…

1. J-Flag, ธงญี่ปุ่น ฐานสี่เหลี่ยม

J-Flag-ฐานสี่เหลี่ยม, ธงญี่ปุ่น ฐานสี่เหลี่ยม, japan Flag ฐานสี่เหลี่ยม, ป้ายธงญี่ปุ่น ฐานสี่เหลี่ยม, j-flag design ฐานสี่เหลี่ยม, Flag pole ฐานสี่เหลี่ยม, ป้าย J-Flag, JFlag, เจแปนแฟลก ฐานสี่เหลี่ยม, JFLAG, japan Flag, j-flag design

2. J-Flag ฐานกลม, เจแฟก ฐานกลม (ธงญี่ปุ่น ฐานกลม)

j-flag ฐานกลม, ธงญี่ปุ่น ฐานกลม, japan Flag ฐานกลม, ป้ายธงญี่ปุ่น ฐานกลม, j-flag design ฐานกลม, Flag pole ฐานกลม, ป้าย J-Flag ฐานกลม, JFlag ฐานกลม, เจแปน แฟลก ฐานกลม, JFLAG, japan Flag ฐานกลม, j-flag design

j-flag ฐานกลม, ธงญี่ปุ่น ฐานกลม, japan Flag ฐานกลม, ป้ายธงญี่ปุ่น ฐานกลม, j-flag design ฐานกลม, Flag pole ฐานกลม, ป้าย J-Flag ฐานกลม, JFlag ฐานกลม, เจแปน แฟลก ฐานกลม, JFLAG, japan Flag ฐานกลม, j-flag design

3. J-Flag สองแขนฐานปูน, เจแฟก สองแขนฐานปูน (ธงญี่ปุ่น สองแขนฐานปูน)

j-flag แขนคู่-ฐานปูน, ธงญี่ปุ่น แขนคู่-ฐานปูน, japan Flag แขนคู่-ฐานปูน, ป้ายธงญี่ปุ่น แขนคู่-ฐานปูน, j-flag design แขนคู่-ฐานปูน, Flag pole แขนคู่-ฐานปูน, ป้าย J-Flag แขนคู่-ฐานปูน, JFlag แขนคู่-ฐานปูน, เจแปน แฟลก แขนคู่-ฐานปูน, JFLAG, japan Flag, j-flag design

j-flag แขนคู่-ฐานปูน, ธงญี่ปุ่น แขนคู่-ฐานปูน, japan Flag แขนคู่-ฐานปูน, ป้ายธงญี่ปุ่น แขนคู่-ฐานปูน, j-flag design แขนคู่-ฐานปูน, Flag pole แขนคู่-ฐานปูน, ป้าย J-Flag แขนคู่-ฐานปูน, JFlag แขนคู่-ฐานปูน, เจแปน แฟลก แขนคู่-ฐานปูน, JFLAG, japan Flag, j-flag design

j-flag แขนคู่-ฐานปูน, ธงญี่ปุ่น แขนคู่-ฐานปูน, japan Flag แขนคู่-ฐานปูน, ป้ายธงญี่ปุ่น แขนคู่-ฐานปูน, j-flag design แขนคู่-ฐานปูน, Flag pole แขนคู่-ฐานปูน, ป้าย J-Flag แขนคู่-ฐานปูน, JFlag แขนคู่-ฐานปูน, เจแปน แฟลก แขนคู่-ฐานปูน, JFLAG, japan Flag, j-flag design

j-flag แขนคู่-ฐานปูน, ธงญี่ปุ่น แขนคู่-ฐานปูน, japan Flag แขนคู่-ฐานปูน, ป้ายธงญี่ปุ่น แขนคู่-ฐานปูน, j-flag design แขนคู่-ฐานปูน, Flag pole แขนคู่-ฐานปูน, ป้าย J-Flag แขนคู่-ฐานปูน, JFlag แขนคู่-ฐานปูน, เจแปน แฟลก แขนคู่-ฐานปูน, JFLAG, japan Flag, j-flag design

j-flag แขนคู่-ฐานปูน, ธงญี่ปุ่น แขนคู่-ฐานปูน, japan Flag แขนคู่-ฐานปูน, ป้ายธงญี่ปุ่น แขนคู่-ฐานปูน, j-flag design แขนคู่-ฐานปูน, Flag pole แขนคู่-ฐานปูน, ป้าย J-Flag แขนคู่-ฐานปูน, JFlag แขนคู่-ฐานปูน, เจแปน แฟลก แขนคู่-ฐานปูน, JFLAG, japan Flag, j-flag design

j-flag ฐานปูน, ธงญี่ปุ่น ฐานปูน, japan Flag ฐานปูน, J-Flag ราคาถูก, เจแฟก ราคาถูก, ธงญี่ปุ่น ราคาถูก

j-flag แขนคู่-ฐานปูน, ธงญี่ปุ่น แขนคู่-ฐานปูน, japan Flag แขนคู่-ฐานปูน, ป้ายธงญี่ปุ่น แขนคู่-ฐานปูน, j-flag design แขนคู่-ฐานปูน, Flag pole แขนคู่-ฐานปูน, ป้าย J-Flag แขนคู่-ฐานปูน, JFlag แขนคู่-ฐานปูน, เจแปน แฟลก แขนคู่-ฐานปูน, JFLAG, japan Flag, j-flag design

j-flag แขนคู่-ฐานปูน, ธงญี่ปุ่น แขนคู่-ฐานปูน, japan Flag แขนคู่-ฐานปูน, ป้ายธงญี่ปุ่น แขนคู่-ฐานปูน, j-flag design แขนคู่-ฐานปูน, Flag pole แขนคู่-ฐานปูน, ป้าย J-Flag แขนคู่-ฐานปูน, JFlag แขนคู่-ฐานปูน, เจแปน แฟลก แขนคู่-ฐานปูน, JFLAG, japan Flag, j-flag design

j-flag แขนคู่-ฐานปูน, ธงญี่ปุ่น แขนคู่-ฐานปูน, japan Flag แขนคู่-ฐานปูน, ป้ายธงญี่ปุ่น แขนคู่-ฐานปูน, j-flag design แขนคู่-ฐานปูน, Flag pole แขนคู่-ฐานปูน, ป้าย J-Flag แขนคู่-ฐานปูน, JFlag แขนคู่-ฐานปูน, เจแปน แฟลก แขนคู่-ฐานปูน, JFLAG, japan Flag, j-flag design

j-flag แขนคู่-ฐานปูน, ธงญี่ปุ่น แขนคู่-ฐานปูน, japan Flag แขนคู่-ฐานปูน, ป้ายธงญี่ปุ่น แขนคู่-ฐานปูน, j-flag design แขนคู่-ฐานปูน, Flag pole แขนคู่-ฐานปูน, ป้าย J-Flag แขนคู่-ฐานปูน, JFlag แขนคู่-ฐานปูน, เจแปน แฟลก แขนคู่-ฐานปูน, JFLAG, japan Flag, j-flag design

j-flag แขนคู่-ฐานปูน, ธงญี่ปุ่น แขนคู่-ฐานปูน, japan Flag แขนคู่-ฐานปูน, ป้ายธงญี่ปุ่น แขนคู่-ฐานปูน, j-flag design แขนคู่-ฐานปูน, Flag pole แขนคู่-ฐานปูน, ป้าย J-Flag แขนคู่-ฐานปูน, JFlag แขนคู่-ฐานปูน, เจแปน แฟลก แขนคู่-ฐานปูน, JFLAG, japan Flag, j-flag design

j-flag แขนคู่-ฐานปูน, ธงญี่ปุ่น แขนคู่-ฐานปูน, japan Flag แขนคู่-ฐานปูน, ป้ายธงญี่ปุ่น แขนคู่-ฐานปูน, j-flag design แขนคู่-ฐานปูน, Flag pole แขนคู่-ฐานปูน, ป้าย J-Flag แขนคู่-ฐานปูน, JFlag แขนคู่-ฐานปูน, เจแปน แฟลก แขนคู่-ฐานปูน, JFLAG, japan Flag, j-flag design

j-flag แขนคู่-ฐานปูน, ธงญี่ปุ่น แขนคู่-ฐานปูน, japan Flag แขนคู่-ฐานปูน, ป้ายธงญี่ปุ่น แขนคู่-ฐานปูน, j-flag design แขนคู่-ฐานปูน, Flag pole แขนคู่-ฐานปูน, ป้าย J-Flag แขนคู่-ฐานปูน, JFlag แขนคู่-ฐานปูน, เจแปน แฟลก แขนคู่-ฐานปูน, JFLAG, japan Flag, j-flag design

j-flag แขนคู่-ฐานปูน, ธงญี่ปุ่น แขนคู่-ฐานปูน, japan Flag แขนคู่-ฐานปูน, ป้ายธงญี่ปุ่น แขนคู่-ฐานปูน, j-flag design แขนคู่-ฐานปูน, Flag pole แขนคู่-ฐานปูน, ป้าย J-Flag แขนคู่-ฐานปูน, JFlag แขนคู่-ฐานปูน, เจแปน แฟลก แขนคู่-ฐานปูน, JFLAG, japan Flag, j-flag design

j-flag แขนคู่-ฐานปูน, ธงญี่ปุ่น แขนคู่-ฐานปูน, japan Flag แขนคู่-ฐานปูน, ป้ายธงญี่ปุ่น แขนคู่-ฐานปูน, j-flag design แขนคู่-ฐานปูน, Flag pole แขนคู่-ฐานปูน, ป้าย J-Flag แขนคู่-ฐานปูน, JFlag แขนคู่-ฐานปูน, เจแปน แฟลก แขนคู่-ฐานปูน, JFLAG, japan Flag, j-flag design

J-Flag หรือ ธงญี่ปุ่น, japan Flag, J-Flag, ป้ายธงญี่ปุ่น, j-flag design, Flag pole, ป้าย J-Flag, JFlag, เจแปน แฟลก, JFLAG, japan Flag, j-flag design, Flag

j-flag, ธงญี่ปุ่น, japan Flag, ป้ายธงญี่ปุ่น, j-flag design, Flag pole, ป้าย J-Flag, JFlag, เจแปน แฟลก, JFLAG, japan Flag, j-flag design

J-Flag หรือ ธงญี่ปุ่น, japan Flag, J-Flag, ป้ายธงญี่ปุ่น, j-flag design, Flag pole, ป้าย J-Flag, JFlag, เจแปน แฟลก, JFLAG, japan Flag, j-flag design, Flag

j-flag, ธงญี่ปุ่น, japan Flag, ป้ายธงญี่ปุ่น, j-flag design, Flag pole, ป้าย J-Flag, JFlag, เจแปน แฟลก, JFLAG, japan Flag, j-flag design

J-Flag หรือ ธงญี่ปุ่น, japan Flag, J-Flag, ป้ายธงญี่ปุ่น, j-flag design, Flag pole, ป้าย J-Flag, JFlag, เจแปน แฟลก, JFLAG, japan Flag, j-flag design, Flag

j-flag, ธงญี่ปุ่น, japan Flag, ป้ายธงญี่ปุ่น, j-flag design, Flag pole, ป้าย J-Flag, JFlag, เจแปน แฟลก, JFLAG, japan Flag, j-flag design

J-Flag หรือ ธงญี่ปุ่น, japan Flag, J-Flag, ป้ายธงญี่ปุ่น, j-flag design, Flag pole, ป้าย J-Flag, JFlag, เจแปน แฟลก, JFLAG, japan Flag, j-flag design, Flag

j-flag, ธงญี่ปุ่น, japan Flag, ป้ายธงญี่ปุ่น, j-flag design, Flag pole, ป้าย J-Flag, JFlag, เจแปน แฟลก, JFLAG, japan Flag, j-flag design,

J-Flag หรือ ธงญี่ปุ่น, japan Flag, J-Flag, ป้ายธงญี่ปุ่น, j-flag design, Flag pole, ป้าย J-Flag, JFlag, เจแปน แฟลก, JFLAG, japan Flag, j-flag design, Flag

J-Flag หรือ ธงญี่ปุ่น, japan Flag, J-Flag, ป้ายธงญี่ปุ่น, j-flag design, Flag pole, ป้าย J-Flag, JFlag, เจแปน แฟลก, JFLAG, japan Flag, j-flag design, Flag

J-Flag หรือ ธงญี่ปุ่น, japan Flag, J-Flag, ป้ายธงญี่ปุ่น, j-flag design, Flag pole, ป้าย J-Flag, JFlag, เจแปน แฟลก, JFLAG, japan Flag, j-flag design, Flag

คุณสมบัติพิเศษ :
1. ขนาดเสาสูง 2.0 เมตร แขนยาว 50 / 60 ซม. แขนลางปรับระดับไดใชเหล็กเฟอรนิเจอรแบบกลม
2. ดานบนและแขนบน แขนลาง ปดดวยจุกพลาสติก แบบสวยงาม
3. ตัวฐาน
– ฐานกลม ขนาดเสนผาศูนยกลางฐาน 39 ซม.หนา 4 ม.ม.
– ฐานสี่เหลี่ยม ขนาดกว้าง 35 ซม. x ยาว 40 ซม. x สูง 4 ซม.
– ฐานปูนสี่เหลี่ยม ขนาดกว้าง 40 ซม. x ยาว 40 ซม. x สูง 2 นิ้ว น้ำหนัก 30 ก.ก. ทนแรงลมพัดได้ดี
4. พนดวยสีอุตสาหกรรม คงทนสวยงาม

หากลูกค้าท่านใดสนใจสั่งสินค้าหรือสอบถามราคา หรือต้องการขอใบเสนอราคาสามารถส่งเมลล์มาได้ที่
Mobile : 085-9581862
ID LINE : 9581862
E-mail : jscreation.co.ltd@gmail.com
ชมผลงานอื่นๆ ผ่าน Facebook : http://www.facebook.com/jscreation.co.ltd
ชมผลงานอื่นๆ ผ่าน Facebook : http://www.facebook.com/jsweddingcreation
ชมผลงานอื่นๆ ผ่าน Google+

ดูผลงานเพิ่มเติมครับ