Full Frame, Pull Frame

Pull frame, Full Frame, pull frame, pop up ฉากหลังพับได้, backdrop ราคา, photo backdrop, ฉาก backdrop, ฉากหลัง, full frame, frame , backdrop event, backdrop, backdrop design, backdrop size, backdrop stand, backdrop screen,fullframe, Fullframe

full frame, Pull Frame สำหรับงาน Exhibition ่มีหลายขนาด ทั้งแบบหน้าตรงและแบบหน้าโค้ง ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกใช้งาน สามารถติดตั้งและประกอบได้ง่ายๆ โดยใช้บุคลากรคนเดียว มีกระเป๋าพร้อมล้อลาก โครงสร้างเป็นอลูมิเนียม โครงด้านในเป็นสปริง สามารถกางออกและตั้งได้ทันทีโดยไม่ต้องต่อ ติดตั้งงานพิมพ์ลงบนแผ่นพีวีซี พร้อมแถบแม่เหล็กแรงสูงในการยึดติด

pull frame, pop up ฉากหลังพับได้, backdrop ราคา, photo backdrop, ฉาก backdrop, ฉากหลัง, full frame, frame , backdrop event, backdrop, backdrop design, backdrop size, backdrop stand, backdrop screen,fullframe, FullframePull frame, Full Frame, pull frame, pop up ฉากหลังพับได้, backdrop ราคา, photo backdrop, ฉาก backdrop, ฉากหลัง, full frame, frame , backdrop event, backdrop, backdrop design, backdrop size, backdrop stand, backdrop screen,fullframe, Fullframepull frame, pop up ฉากหลังพับได้, backdrop ราคา, photo backdrop, ฉาก backdrop, ฉากหลัง, full frame, frame , backdrop event, backdrop, backdrop design, backdrop size, backdrop stand, backdrop screen,fullframe, FullframePull frame, Full Frame, pull frame, pop up ฉากหลังพับได้, backdrop ราคา, photo backdrop, ฉาก backdrop, ฉากหลัง, full frame, frame , backdrop event, backdrop, backdrop design, backdrop size, backdrop stand, backdrop screen,fullframe, Fullframepull frame, pop up ฉากหลังพับได้, backdrop ราคา, photo backdrop, ฉาก backdrop, ฉากหลัง, full frame, frame , backdrop event, backdrop, backdrop design, backdrop size, backdrop stand, backdrop screen,fullframe, FullframePull frame, Full Frame, pull frame, pop up ฉากหลังพับได้, backdrop ราคา, photo backdrop, ฉาก backdrop, ฉากหลัง, full frame, frame , backdrop event, backdrop, backdrop design, backdrop size, backdrop stand, backdrop screen,fullframe, Fullframepull frame, pop up ฉากหลังพับได้, backdrop ราคา, photo backdrop, ฉาก backdrop, ฉากหลัง, full frame, frame , backdrop event, backdrop, backdrop design, backdrop size, backdrop stand, backdrop screen,fullframe, FullframePull frame, Full Frame, pull frame, pop up ฉากหลังพับได้, backdrop ราคา, photo backdrop, ฉาก backdrop, ฉากหลัง, full frame, frame , backdrop event, backdrop, backdrop design, backdrop size, backdrop stand, backdrop screen,fullframe, Fullframepull frame, pop up ฉากหลังพับได้, backdrop ราคา, photo backdrop, ฉาก backdrop, ฉากหลัง, full frame, frame , backdrop event, backdrop, backdrop design, backdrop size, backdrop stand, backdrop screen,fullframe, FullframePull frame, Full Frame, pull frame, pop up ฉากหลังพับได้, backdrop ราคา, photo backdrop, ฉาก backdrop, ฉากหลัง, full frame, frame , backdrop event, backdrop, backdrop design, backdrop size, backdrop stand, backdrop screen,fullframe, Fullframepull frame, pop up ฉากหลังพับได้, backdrop ราคา, photo backdrop, ฉาก backdrop, ฉากหลัง, full frame, frame , backdrop event, backdrop, backdrop design, backdrop size, backdrop stand, backdrop screen,fullframe, FullframePull frame, Full Frame, pull frame, pop up ฉากหลังพับได้, backdrop ราคา, photo backdrop, ฉาก backdrop, ฉากหลัง, full frame, frame , backdrop event, backdrop, backdrop design, backdrop size, backdrop stand, backdrop screen,fullframe, Fullframe Full Frame ราคาถูก, Pull Frame ราคาถูก, แกงการู ราคาถูก, ราคา Backdrop, Backdrop ออกบูธ, ราคาแบคดรอป, pull frame ราคาถูก, แบคดรอป ราคาถูก, อุปกรณ์ออกบูธ,ฺ Backdrop ราคา, อุปกรณ์ Backdrop. Full Frame ราคาถูก, Pull Frame ราคาถูก, แกงการู ราคาถูก, ราคา Backdrop, Backdrop ออกบูธ, ราคาแบคดรอป, pull frame ราคาถูก, แบคดรอป ราคาถูก, อุปกรณ์ออกบูธ,ฺ Backdrop ราคา, อุปกรณ์ Backdrop. Full Frame ราคาถูก, Pull Frame ราคาถูก, แกงการู ราคาถูก, ราคา Backdrop, Backdrop ออกบูธ, ราคาแบคดรอป, pull frame ราคาถูก, แบคดรอป ราคาถูก, อุปกรณ์ออกบูธ,ฺ Backdrop ราคา, อุปกรณ์ Backdrop. Full Frame ราคาถูก, Pull Frame ราคาถูก, แกงการู ราคาถูก, ราคา Backdrop, Backdrop ออกบูธ, ราคาแบคดรอป, pull frame ราคาถูก, แบคดรอป ราคาถูก, อุปกรณ์ออกบูธ,ฺ Backdrop ราคา, อุปกรณ์ Backdrop. Full Frame ราคาถูก, Pull Frame ราคาถูก, แกงการู ราคาถูก, ราคา Backdrop, Backdrop ออกบูธ, ราคาแบคดรอป, pull frame ราคาถูก, แบคดรอป ราคาถูก, อุปกรณ์ออกบูธ,ฺ Backdrop ราคา, อุปกรณ์ Backdrop. Full Frame ราคาถูก, Pull Frame ราคาถูก, แกงการู ราคาถูก, ราคา Backdrop, Backdrop ออกบูธ, ราคาแบคดรอป, pull frame ราคาถูก, แบคดรอป ราคาถูก, อุปกรณ์ออกบูธ,ฺ Backdrop ราคา, อุปกรณ์ Backdrop. Full Frame ราคาถูก, Pull Frame ราคาถูก, แกงการู ราคาถูก, ราคา Backdrop, Backdrop ออกบูธ, ราคาแบคดรอป, pull frame ราคาถูก, แบคดรอป ราคาถูก, อุปกรณ์ออกบูธ,ฺ Backdrop ราคา, อุปกรณ์ Backdrop. Full Frame ราคาถูก, Pull Frame ราคาถูก, แกงการู ราคาถูก, ราคา Backdrop, Backdrop ออกบูธ, ราคาแบคดรอป, pull frame ราคาถูก, แบคดรอป ราคาถูก, อุปกรณ์ออกบูธ,ฺ Backdrop ราคา, อุปกรณ์ Backdrop. Full Frame ราคาถูก, Pull Frame ราคาถูก, แกงการู ราคาถูก, ราคา Backdrop, Backdrop ออกบูธ, ราคาแบคดรอป, pull frame ราคาถูก, แบคดรอป ราคาถูก, อุปกรณ์ออกบูธ,ฺ Backdrop ราคา, อุปกรณ์ Backdrop. Full Frame ราคาถูก, Pull Frame ราคาถูก, แกงการู ราคาถูก, ราคา Backdrop, Backdrop ออกบูธ, ราคาแบคดรอป, pull frame ราคาถูก, แบคดรอป ราคาถูก, อุปกรณ์ออกบูธ,ฺ Backdrop ราคา, อุปกรณ์ Backdrop.Full Frame ราคาถูก, Pull Frame ราคาถูก, แกงการู ราคาถูก, ราคา Backdrop, Backdrop ออกบูธ, ราคาแบคดรอป, pull frame ราคาถูก, แบคดรอป ราคาถูก, อุปกรณ์ออกบูธ,ฺ Backdrop ราคา, อุปกรณ์ Backdrop.

pull frame, pop up ฉากหลังพับได้, backdrop ราคา, photo backdrop, ฉาก backdrop, ฉากหลัง, full frame, frame , backdrop event, backdrop, backdrop design, backdrop size, backdrop stand, backdrop screen,fullframe, Fullframe

full frame, Pull Frame สำหรับงาน Exhibition ่มีหลายขนาด ทั้งแบบหน้าตรงและแบบหน้าโค้ง ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกใช้งาน สามารถติดตั้งและประกอบได้ง่ายๆ โดยใช้บุคลากรคนเดียว มีกระเป๋าพร้อมล้อลาก โครงสร้างเป็นอลูมิเนียม โครงด้านในเป็นสปริง สามารถกางออกและตั้งได้ทันทีโดยไม่ต้องต่อ ติดตั้งงานพิมพ์ลงบนแผ่นพีวีซี พร้อมแถบแม่เหล็กแรงสูงในการยึดติด

วัสดุ : โครงอลูมิเนียมแบบกลม พร้อมหัวเกี่ยวงานพิมพ์ /งานพิมพ์สติกเกอร์ ติดบนแผ่น PVC
ประโยชน์ : pull frame ใช้เป็นฉากหลัง บูธ ในการจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ ใช้งานง่าย เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้เป็นพื้นหลัง Background บนเวที หรือ แทนผนังด้านในสุดของบูธแสดงสินค้า

วิธีติดตั้ง Pop up, Full Frame, Pull Frame มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. ยก โครงสปริง ออกมาวางตามแนวนอน เอาด้านที่มีหัวน๊อตไว้ด้านบน (ด้านที่มีหัวน๊อตเรียงกันทั้งแถว คือ เป็นส่วนของด้านหน้า สำหรับแขวนภาพและติดกับแถบแม่เหล็ก) และกาง (ดึงออกเล็กน้อย แล้วปล่อยช้าๆ มันจะเด้งออกมาเอง)

2. ในถุงสีดำ จะมีแท่งเหล็ก (Banister) 2แบบ หัวสามเหลี่ยมแหลม และไม่มีหัวอันที่มีหัวแหลม เสียบตามแนวตั้ง โดยหัวสามเหลี่ยมหันขึ้นสวมเข้ากับโครงแล้วดันปลายเลื่อนเข้าไปในล่องของตัวโครง เสียบทุกแถวด้านหน้า และด้านหลังเสียบเฉพาะ แถวซ้ายสุด และขวาสุดส่วนอันที่ไม่มีหัว เสียบ ตามแนวนอน ตรงกลาง 2 แถว (ในชุดมาตรฐานจะมีแท่งเหล็กแบบเดียวคือ มีปลายสามเหลี่ยมแหลม สำหรับแนวตั้งเท่านั้น)

3.นำภาพเกี่ยวกับหัวน๊อตด้านบน ควรติดตั้งภาพแผ่นใหญ่ก่อน ส่วนแผ่นเล็กสำหรับติดด้านข้าง ให้ติดทีหลัง

ลูกค้าท่านใดสนใจสั่งสินค้า สอบถามราคา หรือต้องการขอใบเสนอราคาสามารถติดต่อได้
Mobile : 085-9581862
LINE ID : jscreation
E-mail : jscreation.co.ltd@gmail.com
ชมผลงานอื่นๆ ผ่าน Facebook : http://www.facebook.com/jscreation.co.ltd
ดูผลงานเพิ่มเติมครับ