Beach Flag, ธงชายหาด

Beach Flag, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing, Banner Flag เป็นธงขนาดใหญ่ นำไปใช้ภายนอกได้ดีโครงเสาแบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนละ 1 เมตรโดยประมาณ ส่วนโค้งมีความกว้าง 60-90 ทั้งนี้แล้วแต่ขนาดความสูงของธงเพื่อความสมดุลแข็งแรง ทนทาน ก้านธงผลิตจากไฟเบอร์และโครงเหล็ก จึงทำให้มีน้ำหนักเบา หมุนได้ 360 องศา ลู่ลม พกพาสะดวก และยังติดตั้งง่าย เนื้อผ้าโปร่ง(ผ้าไอที) งานพิมพ์บนผ้า สามารถทน แดด ทนฝน และ ลมได้

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing, Banner Flag

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing, Banner Flag

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing, Banner Flag

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing, Banner Flag

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing, Banner Flag

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing, Banner Flag

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing, Banner Flag

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing, Banner Flag

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing, Banner Flag

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing, Banner Flag

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing, Banner Flag

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing, Banner Flag

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing, Banner Flag

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing, Banner Flag

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing, Banner Flag

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing, Banner Flag

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing, Banner Flag

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing, Banner Flag

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing, Banner Flag

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing, Banner Flag

Beach Flag, Flag Pole, ธงชายหาด, ธงปีกนก, ธงกลางแจ้ง, beach flag pole, beach flag printing

ลักษณะ : เป็นธงญี่ปุ่น วางในแนวตั้ง ขนานกับพื้น เป็นขาสแตนเลสและก้านธงผลิตจากไฟเบอร์ ใช้ใส่งานขนาดมาตรฐาน 60-90×200-240 cm

ประโยชน์ : ใช้เป็นป้ายแสดงสินค้า ปรับระดับได้ตามความต้องการ เหมาะสำหรับใช้เป็นป้ายโฆษณากลางแจ้ง วางหน้าร้าน หรือตาม Shop ภายในห้างสรรพสินค้า และภายนอก

จุดเด่น : ขนย้ายสะดวก แข็งแรงทนทาน กันร้อน ทนฝน

ลูกค้าท่านใดสนใจสั่งสินค้า สอบถามราคา หรือต้องการขอใบเสนอราคาสามารถติดต่อได้
Mobile : 085-9581862
LINE ID : jscreation
E-mail : jscreation.co.ltd@gmail.com
ชมผลงานอื่นๆ ผ่าน Facebook : http://www.facebook.com/jscreation.co.ltd
ดูผลงานเพิ่มเติมครับ