ป้ายไวนิล Vinyl Banner

ป้ายไวนิล Vinyl Banner หรือป้าย ไวนิลต่างๆ เป็นงานพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท ซึ่งใช้ขึง หรือแขวนตามหน้าร้านค้า ศูนย์จำหน่ายสินค้า อาคารสถานที่ทั่วไป หรือแม้กระทั่งป้าย Billboard ขนาดใหญ่ ตัวป้ายมีความทนทานต่อแรงขึง และสภาพดินฟ้าอากาศ เหมาะกับงานโฆษณากลางแจ้งและงานภายนอกทั่วไป